Liên hệ

Trường THCS Giao Yến

Địa chỉ: xóm 9 xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Tuyền  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  0946687680

Email: thcsgiaoyen2@gmail.com