Đại hội Cha, mẹ học sinh năm học 2018-2019.

Tháng Chín 17, 2018 3:03 chiều

Ngày 16 tháng 9 năm 2018, trường THCS Giao Yến đã tổ chức Đại hội Cha, mẹ học sinh năm 2018-2019.

IMG-1535

IMG-1537